Što omogućuje HEQI's program?

Sustavno mjerenje procesa kvalitete pružanja zdravstvenih usluga omogućuje svim zdravstvenim organizacijama trajno praćenje i poboljšanje sveukupne učinkovitosti kao i razumijevanje konkretnog prostora za daljnja poboljšanja.

Tko može biti član?

Članom može postati svaka zdravstvena organizacija.
Želimo motivirati i postići što veću uključenost osoba i organizacija iz područja zdravstva jer smatramo kako se jedino cjelovitim i integriranim pogledom i pristupom kvaliteti u zdravstvu mogu ostvarivati optimalni rezultati kako za zdravstvene organizacije tako i za sve pacijente – direktne korisnike zdravstvenih usluga.

Zašto se uključiti u HEQI's program?

Pacijenti često osjećaju nerazumijevanje i neuvažavanje njihove uloge i značaja u samom procesu pružanja zdravstvene usluge.

Zbog toga je važno uspostaviti kontinuiranu vezu i pravovremenu komunikaciju pacijent - liječnik koja nastoji interaktivno dijeliti najbolja iskustva i nuditi vještine i znanja za efektivnu komunikaciju i izgradnju cjelovitih sustava upravljanja kvalitetom u zdravstvu. Znak se dodjeljuje svim zdravstvenim organizacijama koje se uključe u HEQI projekt Instituta.

To prije svega podrazumijeva neutralno anketiranje pacijenata na području pružanja usluga i općenito zadovoljstva sa radom konkretne zdravstvene ustanove. Znak je dokaz da zdravstvena organizacija koja ga nosi, vodi brigu o kvaliteti usluga pruženih pacijentima, provodeći u tu svrhu, između ostalog, istraživanje kvalitete pruženih usluga dva puta godišnje.