Anketiranje zadovoljstva pruženom kvalitetom usluga provodi se prema različitim kategorijama obzirom na razinu i djelatnost zdravstvene organizacije.

Evaluiranje primjenom HEQI programa temelji se na jedinstvenom upitniku koji se proširuje za potrebe konkretne zdravstvene organizacije.

Upitnik obuhvaća pitanja koja pokrivaju glavne poslovne procese koji se odnose na pacijente, prihvat pacijenta te brojne usluge, što omogućava dobivanje objektivnog i sveobuhvatnog stanja razine kvalitete usluge u toj organizaciji.

Upitnici ponuđeni pacijentima nakon pružene zdravstvene usluge su anonimni.

Dobiveni osobni podaci i odgovori koriste se isključivo u svrhu daljnjih analiza važnosti poboljšanja zdravstvenog sustava kao i osvješćivanja građana o kvaliteti zdravstvene usluge na razini gradova i županija.